Watch The Last Emperor
Watch The Last Emperor
HD Views
The Last Emperor

The Last Emperor

Oct 21, 1987 China, France, Italy, United Kingdom 163 Min.
7.6 751 votes

Video trailer

Cast

John Lone
Emperor Puyi
Peter O'Toole
Reginal Flemming Johnson
Joan Chen
Wang Jung
Vivian Wu
Wen Hsiu
Dennis Dun
Big Li
Ruocheng Ying
Governor
Victor Wong
Chen Pao Shen
Maggie Han
Eastern Jewel
Ric Young
Interrogator
Richard Vuu
Puyi, Age 3 Years
Tsou Tijger
Puyi, Age 8 Years
Lisa Lu
Tzu Hsui
Henry O
Lord Chamberlain
Yu Li
Second High Consort
Daxing Zhang
Tough Warder
Chen Kaige
Captain of Imperial Guard
Fumihiko Ikeda
Yoshioka
Tao Wu
Puyi, Age 15 Years
Hideo Takamatsu
General Ishikari
Basil Pao
Prince Chun
Shi Liang
Republican Officer
Chen Shu
Chang Chinghui
Cai Hongxiang
Scarface (uncredited)
Glen Murphy
Captain (uncredited)
Biao Wang
Prisoner (uncredited)
Jade Go
Ar Mo
Tianmin Zhang
Old Tutor (as Zhang Tianmin)

Related Movies